"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

13.05.2024

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde atçylyga höwes bildirýän çagalar bilen duşuşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasyna baryp gördi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi.

27.04.2024

Aşgabatda konkur boýunça milli ýaryş geçirildi

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli düýn Halkara ahalteke atçylyk toplumynyň ýapyk manežinde atly sportuň päsgelçiliklerden atly bökmek — konkur bäsleşigi geçirildi.

25.04.2024

Türkmenistanda bedewleriň uzak aralyga marafony geçirildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli bolan Meşhur atly bedew 60 kilometrlik aralyga geçirilen marafonyň ýeňijisi boldy. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.

15.04.2024

Serdar Berdimuhamedow demir ýol işgärleriniň Türkmenistanda geçirilýän halkara çäresine gatnaşyjylary gutlady

Şu gün Türkmenistanda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisi öz işine başlaýar. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bu halkara çärä gatnaşyjylara Gutlag iberdi.