"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

13.11.2022

«Türkmen atlary» at çapmak boýunça okuwlara çagyrýar

«Türkmen atlary» at çapmak boýunça okuwlara çagyrýar

27.09.2022

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy

16.09.2022

Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy

Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy

02.09.2022

2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.

2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.